1. Γωνιακός καναπές Rover

  Διαστάσεις

  Μήκος: 253   Βάθος:  152   Ύψος:  86 εκ.
 2. Γωνιακός καναπές Lutton

  Διαστάσεις

  Μήκος: 198   Βάθος:  149   Ύψος:  74 εκ.
 3. Γωνιακός καναπές Solaris

  Διαστάσεις

  Μήκος: 219   Βάθος:  131   Ύψος:  85 εκ.
 4. Γωνιακός καναπές Polipaco

  Διαστάσεις

  Μήκος: 230   Βάθος:  130   Ύψος:  85 εκ.
 5. Γωνιακός καναπές Antony

  Διαστάσεις

  Μήκος: 275   Βάθος:  202   Ύψος:  90 εκ.
 6. Γωνιακός καναπές Mission

 7. Γωνιακός καναπές Pilo

 8. Γωνιακός καναπές Lima plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 260   Βάθος:  160   Ύψος:  0 εκ.
 9. Γωνιακός καναπές Lima

  Διαστάσεις

  Μήκος: 0   Βάθος:  160   Ύψος:  85 εκ.
 10. Γωνιακός καναπές Dakar

  Διαστάσεις

  Μήκος: 242   Βάθος:  147   Ύψος:  90 εκ.
 11. Γωνιακός καναπές Verde

  Διαστάσεις

  Μήκος: 253   Βάθος:  205   Ύψος:  87 εκ.
 12. Γωνιακός καναπές Multi

  Διαστάσεις

  Μήκος: 210   Βάθος:  145   Ύψος:  95 εκ.
 13. Γωνιακός καναπές Hanson

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  225   Ύψος:  87 εκ.
 14. Γωνιακός καναπές Holmes

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  225   Ύψος:  87 εκ.
 15. Γωνιακός καναπές Latte

  Διαστάσεις

  Μήκος: 242   Βάθος:  156   Ύψος:  88 εκ.
 16. Γωνιακός καναπές Bangkok Mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 274   Βάθος:  182   Ύψος:  83 εκ.
 17. Γωνιακός καναπές Nogi

  Διαστάσεις

  Μήκος: 201   Βάθος:  150   Ύψος:  90 εκ.
 18. Γωνιακός καναπές Karl

  Διαστάσεις

  Μήκος: 193   Βάθος:  142   Ύψος:  72 εκ.
 19. Γωνιακός καναπές Brest

  Διαστάσεις

  Μήκος: 205   Βάθος:  144   Ύψος:  89 εκ.
 20. Γωνιακός καναπές Russell S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 225   Βάθος:  154   Ύψος:  90 εκ.
 21. Γωνιακός καναπές Machiavelli L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 355   Βάθος:  218   Ύψος:  110 εκ.
 22. Γωνιακός καναπές Machiavelli M

  Διαστάσεις

  Μήκος: 284   Βάθος:  218   Ύψος:  110 εκ.
 23. Γωνιακός καναπές Machiavelli S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  201   Ύψος:  110 εκ.
 24. Γωνιακός καναπές Gappito L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 380   Βάθος:  258   Ύψος:  102 εκ.
 25. Γωνιακός καναπές Gappito M

  Διαστάσεις

  Μήκος: 296   Βάθος:  258   Ύψος:  102 εκ.
 26. Γωνιακός καναπές Eztano SP

  Διαστάσεις

  Μήκος: 268   Βάθος:  185   Ύψος:  90 εκ.
 27. Γωνιακός καναπές Eztano

  Διαστάσεις

  Μήκος: 268   Βάθος:  185   Ύψος:  90 εκ.
 28. Γωνιακός καναπές Antilope

  Διαστάσεις

  Μήκος: 286   Βάθος:  195   Ύψος:  90 εκ.
 29. Γωνιακός καναπές Che S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 287   Βάθος:  170   Ύψος:  100 εκ.
 30. Γωνιακός καναπές Fubu L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 338   Βάθος:  288   Ύψος:  0 εκ.
 31. Γωνιακός καναπές Fubu M

  Διαστάσεις

  Μήκος: 352   Βάθος:  288   Ύψος:  0 εκ.
 32. Γωνιακός καναπές Fubu S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 248   Βάθος:  258   Ύψος:  70 εκ.
 33. Καναπές Umaru L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 335   Βάθος:  216   Ύψος:  0 εκ.
 34. Γωνιακός καναπές Umaru M

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  216   Ύψος:  105 εκ.
 35. Γωνιακός καναπές Umaru S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 270   Βάθος:  169   Ύψος:  105 εκ.
 36. Γωνιακός καναπές Civil L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 357   Βάθος:  239   Ύψος:  0 εκ.
 37. Γωνιακός καναπές Civil M

  Διαστάσεις

  Μήκος: 255   Βάθος:  288   Ύψος:  89 εκ.
 38. Γωνιακός καναπές Civil S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 255   Βάθος:  191   Ύψος:  42 εκ.
 39. Γωνιακός καναπές Leon U

  Διαστάσεις

  Μήκος: 281   Βάθος:  168   Ύψος:  101 εκ.
 40. Γωνιακός καναπές Leon L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 213   Βάθος:  168   Ύψος:  101 εκ.
 41. Γωνιακός καναπές Gappito

  Διαστάσεις

  Μήκος: 288   Βάθος:  182   Ύψος:  102 εκ.
 42. Γωνιακός καναπές Akita U

  Διαστάσεις

  Μήκος: 365   Βάθος:  185   Ύψος:  105 εκ.
 43. Γωνιακός καναπές Akita L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 289   Βάθος:  185   Ύψος:  105 εκ.
 44. Γωνιακός καναπές Stripes

  Διαστάσεις

  Μήκος: 255   Βάθος:  161   Ύψος:  91 εκ.
 45. Γωνιακός καναπές Enzo U

  Διαστάσεις

  Μήκος: 336   Βάθος:  157   Ύψος:  97 εκ.
 46. Γωνιακός καναπές Bari U

  Διαστάσεις

  Μήκος: 326   Βάθος:  157   Ύψος:  97 εκ.
 47. Γωνιακός καναπές Malga Maxy II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 370   Βάθος:  181   Ύψος:  94 εκ.
 48. Γωνιακός καναπές Malga Maxy

  Διαστάσεις

  Μήκος: 370   Βάθος:  181   Ύψος:  94 εκ.
 49. Γωνιακός καναπές Malaga mini II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 279   Βάθος:  181   Ύψος:  94 εκ.
 50. Γωνιακός καναπές Malaga mini I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 279   Βάθος:  181   Ύψος:  94 εκ.
 51. Γωνιακός καναπές Jason max

  Διαστάσεις

  Μήκος: 321   Βάθος:  139   Ύψος:  0 εκ.
 52. Γωνιακός καναπές Jason

  Διαστάσεις

  Μήκος: 248   Βάθος:  139   Ύψος:  0 εκ.
 53. Γωνιακός καναπές Eibar max

  Διαστάσεις

  Μήκος: 298   Βάθος:  144   Ύψος:  0 εκ.
 54. Γωνιακός καναπές Eibar

  Διαστάσεις

  Μήκος: 240   Βάθος:  144   Ύψος:  0 εκ.
 55. Γωνιακός καναπές Dream

  Διαστάσεις

  Μήκος: 300   Βάθος:  144   Ύψος:  0 εκ.
 56. Γωνιακός καναπές Donetsk max

  Διαστάσεις

  Μήκος: 297   Βάθος:  144   Ύψος:  0 εκ.
 57. Γωνιακός καναπές Donetsk

  Διαστάσεις

  Μήκος: 229   Βάθος:  144   Ύψος:  0 εκ.
 58. Γωνιακός καναπές Komo

  Διαστάσεις

  Μήκος: 328   Βάθος:  145   Ύψος:  72 εκ.
 59. Γωνιακός καναπές Malaga max

  Διαστάσεις

  Μήκος: 325   Βάθος:  148   Ύψος:  85 εκ.
 60. Γωνιακός καναπές Malaga

  Διαστάσεις

  Μήκος: 148   Βάθος:  295   Ύψος:  85 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.