1. Γωνιακός καναπές Solaris

  Διαστάσεις

  Μήκος: 219   Βάθος:  131   Ύψος:  85 εκ.
 2. Γωνιακός καναπές Socrates

  Διαστάσεις

  Μήκος: 198   Βάθος:  149   Ύψος:  85 εκ.
 3. Γωνιακός καναπές Apollo

  Διαστάσεις

  Μήκος: 189   Βάθος:  125   Ύψος:  76 εκ.
 4. Γωνιακός καναπές Polipaco

  Διαστάσεις

  Μήκος: 230   Βάθος:  130   Ύψος:  85 εκ.
 5. Γωνιακός καναπές Antony

  Διαστάσεις

  Μήκος: 275   Βάθος:  202   Ύψος:  90 εκ.
 6. Γωνιακός καναπές Holmes

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  225   Ύψος:  87 εκ.
 7. Γωνιακός καναπές Carla

  Διαστάσεις

  Μήκος: 260   Βάθος:  200   Ύψος:  0 εκ.
 8. Γωνιακός καναπές Lima

  Διαστάσεις

  Μήκος: 0   Βάθος:  160   Ύψος:  85 εκ.
 9. Γωνιακός καναπές Nogi

  Διαστάσεις

  Μήκος: 201   Βάθος:  150   Ύψος:  90 εκ.
 10. Γωνιακός καναπές Hanson

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  225   Ύψος:  87 εκ.
 11. Γωνιακός καναπές Onar

  Διαστάσεις

  Μήκος: 296   Βάθος:  200   Ύψος:  88 εκ.
 12. Γωνιακός καναπές Otto

  Διαστάσεις

  Μήκος: 275   Βάθος:  180   Ύψος:  85 εκ.
 13. Γωνιακός καναπές Ibiza

 14. Γωνιακός καναπές Lamor

  Διαστάσεις

  Μήκος: 191   Βάθος:  142   Ύψος:  70 εκ.
 15. Γωνιακός καναπές Amelion

  Διαστάσεις

  Μήκος: 250   Βάθος:  162   Ύψος:  87 εκ.
 16. Γωνιακός καναπές Karl

  Διαστάσεις

  Μήκος: 193   Βάθος:  142   Ύψος:  72 εκ.
 17. Γωνιακός καναπές Fedora

  Διαστάσεις

  Μήκος: 282   Βάθος:  145   Ύψος:  85 εκ.
 18. Γωνιακός καναπές Luno

  Διαστάσεις

  Μήκος: 237   Βάθος:  150   Ύψος:  90 εκ.
 19. Γωνιακός καναπές Renesy

  Διαστάσεις

  Μήκος: 275   Βάθος:  105   Ύψος:  98 εκ.
 20. Γωνιακός καναπές Wilma

  Διαστάσεις

  Μήκος: 305   Βάθος:  188   Ύψος:  85 εκ.
 21. Γωνιακός καναπές Cotere mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 275   Βάθος:  170   Ύψος:  71 εκ.
 22. Γωνιακός καναπές Pilo

 23. Γωνιακός καναπές Diana

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  160   Ύψος:  76 εκ.
 24. Γωνιακός καναπές Vianca

  Διαστάσεις

  Μήκος: 286   Βάθος:  207   Ύψος:  72 εκ.
 25. Γωνιακός καναπές Slide

  Διαστάσεις

  Μήκος: 278   Βάθος:  182   Ύψος:  86 εκ.
 26. Γωνιακός καναπές Sapphire mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 270   Βάθος:  97   Ύψος:  75 εκ.
 27. Γωνιακός καναπές Charm

  Διαστάσεις

  Μήκος: 255   Βάθος:  145   Ύψος:  0 εκ.
 28. Γωνιακός καναπές Bonet

  Διαστάσεις

  Μήκος: 313   Βάθος:  104   Ύψος:  83 εκ.
 29. Γωνιακός καναπές Mission

 30. Γωνιακός καναπές Kleio

  Διαστάσεις

  Μήκος: 195   Βάθος:  140   Ύψος:  0 εκ.
 31. Γωνιακός καναπές Pufetto

  Διαστάσεις

  Μήκος: 244   Βάθος:  56   Ύψος:  86 εκ.
 32. Γωνιακός καναπές Fano

  Διαστάσεις

  Μήκος: 244   Βάθος:  146   Ύψος:  84 εκ.
 33. Γωνιακός καναπές Kris

  Διαστάσεις

  Μήκος: 230   Βάθος:  140   Ύψος:  80 εκ.
 34. Γωνιακός καναπές Tosia

  Διαστάσεις

  Μήκος: 230   Βάθος:  142   Ύψος:  75 εκ.
 35. Γωνιακός καναπές Bergen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 345   Βάθος:  205   Ύψος:  76 εκ.
 36. Γωνιακός καναπές Cotere Bis

  Διαστάσεις

  Μήκος: 345   Βάθος:  202   Ύψος:  91 εκ.
 37. Γωνιακός καναπές Brest

  Διαστάσεις

  Μήκος: 205   Βάθος:  144   Ύψος:  89 εκ.
 38. Γωνιακός καναπές Pallase plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 385   Βάθος:  216   Ύψος:  76 εκ.
 39. Γωνιακός καναπές Pallase

  Διαστάσεις

  Μήκος: 300   Βάθος:  216   Ύψος:  76 εκ.
 40. Γωνιακός καναπές Oslo plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 315   Βάθος:  182   Ύψος:  86 εκ.
 41. Γωνιακός καναπές Ocean II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 278   Βάθος:  162   Ύψος:  86 εκ.
 42. Γωνιακός καναπές Nord

  Διαστάσεις

  Μήκος: 267   Βάθος:  203   Ύψος:  91 εκ.
 43. Γωνιακός καναπές Rosto

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  220   Ύψος:  68 εκ.
 44. Γωνιακός καναπές Wilma large

  Διαστάσεις

  Μήκος: 370   Βάθος:  186   Ύψος:  85 εκ.
 45. Γωνιακός καναπές Andersen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 300   Βάθος:  245   Ύψος:  98 εκ.
 46. Γωνιακός καναπές Verde

  Διαστάσεις

  Μήκος: 253   Βάθος:  205   Ύψος:  87 εκ.
 47. Γωνιακός καναπές Denon

  Διαστάσεις

  Μήκος: 290   Βάθος:  217   Ύψος:  77 εκ.
 48. Γωνιακός καναπές Dimus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 224   Βάθος:  142   Ύψος:  85 εκ.
 49. Γωνιακός καναπές Marten

  Διαστάσεις

  Μήκος: 238   Βάθος:  150   Ύψος:  88 εκ.
 50. Γωνιακός καναπές Alicia

  Διαστάσεις

  Μήκος: 260   Βάθος:  188   Ύψος:  111 εκ.
 51. Γωνιακός καναπές Mark

  Διαστάσεις

  Μήκος: 310   Βάθος:  159   Ύψος:  90 εκ.
 52. Γωνιακός καναπές Gemini Mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  170   Ύψος:  95 εκ.
 53. Γωνιακός καναπές Gemini II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 280   Βάθος:  207   Ύψος:  95 εκ.
 54. Γωνιακός καναπές Loft

 55. Γωνιακός καναπές Caza

  Διαστάσεις

  Μήκος: 260   Βάθος:  200   Ύψος:  0 εκ.
 56. Γωνιακός Καναπές Dren Max I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 375   Βάθος:  99   Ύψος:  96 εκ.
 57. Γωνιακός καναπές Sentina

  Διαστάσεις

  Μήκος: 325   Βάθος:  195   Ύψος:  84 εκ.
 58. Γωνιακός Καναπές Torezio

  Διαστάσεις

  Μήκος: 274   Βάθος:  203   Ύψος:  87 εκ.
 59. Γωνιακός καναπές Fendy XL R2

  Διαστάσεις

  Μήκος: 398   Βάθος:  314   Ύψος:  81 εκ.
 60. Γωνιακός καναπές Fendy XL R1

  Διαστάσεις

  Μήκος: 365   Βάθος:  216   Ύψος:  81 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.