1. Καρέκλα Winston

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  51,5   Ύψος:  96,5 εκ.
 2. Καρέκλα Ariel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 48   Βάθος:  56,5   Ύψος:  81 εκ.
 3. Καρέκλα Preston

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  53   Ύψος:  103 εκ.
 4. Καρέκλα Fiona

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47,5   Βάθος:  57   Ύψος:  81 εκ.
 5. Καρέκλα Laurie

  Διαστάσεις

  Μήκος: 58   Βάθος:  61   Ύψος:  86 εκ.
 6. Καρέκλα Eliza

  Διαστάσεις

  Μήκος: 34,5   Βάθος:  49   Ύψος:  90 εκ.
 7. Καρέκλα Byron

  Διαστάσεις

  Μήκος: 54   Βάθος:  49   Ύψος:  77,5 εκ.
 8. Καρέκλα Nolan

  Διαστάσεις

  Μήκος: 42,5   Βάθος:  47   Ύψος:  77 εκ.
 9. Καρέκλα Aluna

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47,5   Βάθος:  55,5   Ύψος:  84 εκ.
 10. Καρέκλα Palace

  Διαστάσεις

  Μήκος: 39   Βάθος:  39   Ύψος:  93 εκ.
 11. Καρέκλα Janice

  Διαστάσεις

  Μήκος: 62,5   Βάθος:  59   Ύψος:  80 εκ.
 12. Πολυθρόνα Theodore

  Διαστάσεις

  Μήκος: 51   Βάθος:  51   Ύψος:  86 εκ.
 13. Καρέκλα Theodore

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44   Βάθος:  50   Ύψος:  83 εκ.
 14. Καρέκλα Oscar

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  55   Ύψος:  75 εκ.
 15. Καρέκλα Theodore Fold

  Διαστάσεις

  Μήκος: 46   Βάθος:  50   Ύψος:  82 εκ.
 16. Καρέκλα Cameron

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44,5   Βάθος:  52   Ύψος:  100 εκ.
 17. Καρέκλα Vidalia

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44,5   Βάθος:  50   Ύψος:  103 εκ.
 18. Καρέκλα Jake

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40,5   Βάθος:  46   Ύψος:  99 εκ.
 19. Καρέκλα S93

  Διαστάσεις

  Μήκος: 54   Βάθος:  60   Ύψος:  99 εκ.
 20. Καρέκλα S80 BK

  Διαστάσεις

  Μήκος: 49   Βάθος:  49   Ύψος:  78 εκ.
 21. Καρέκλα Fiore Art

  Διαστάσεις

  Μήκος: 46   Βάθος:  54   Ύψος:  81,5 εκ.
 22. Καρέκλα S85

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47   Βάθος:  61   Ύψος:  102 εκ.
 23. Καρέκλα LeBLanc

  Διαστάσεις

  Μήκος: 46   Βάθος:  42   Ύψος:  92 εκ.
 24. Καρέκλα Esquive

  Διαστάσεις

  Μήκος: 58   Βάθος:  56   Ύψος:  82 εκ.
 25. Καρέκλα Septic K33

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44   Βάθος:  42   Ύψος:  93 εκ.
 26. Καρέκλα Roma 14

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47   Βάθος:  43   Ύψος:  96 εκ.
 27. Καρέκλα Kaisa Κ84

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  44   Ύψος:  81 εκ.
 28. Καρέκλα S80

  Διαστάσεις

  Μήκος: 49   Βάθος:  49   Ύψος:  78 εκ.
 29. Καρέκλα Kam S105

  Διαστάσεις

  Μήκος: 52   Βάθος:  54   Ύψος:  81 εκ.
 30. Καρέκλα Fido

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50,5   Βάθος:  53   Ύψος:  71,5 εκ.
 31. Καρέκλα Korina

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  54   Ύψος:  91 εκ.
 32. Καρέκλα Sega

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47   Βάθος:  62   Ύψος:  108 εκ.
 33. Καρέκλα Luke

  Διαστάσεις

  Μήκος: 48   Βάθος:  55   Ύψος:  91 εκ.
 34. Καρέκλα SM101

  Διαστάσεις

  Μήκος: 52   Βάθος:  56   Ύψος:  78 εκ.
 35. Καρέκλα Roma 7

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  41   Ύψος:  96 εκ.
 36. Καρέκλα Marcia S67

  Διαστάσεις

  Μήκος: 51   Βάθος:  63   Ύψος:  100 εκ.
 37. Καρέκλα Marcia S67 BK

  Διαστάσεις

  Μήκος: 51   Βάθος:  63   Ύψος:  100 εκ.
 38. Καρέκλα Nama

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44,5   Βάθος:  56,5   Ύψος:  95 εκ.
 39. Καρέκλα Vara

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  55,5   Ύψος:  94 εκ.
 40. Καρέκλα Capital

  Διαστάσεις

  Μήκος: 57   Βάθος:  57   Ύψος:  77 εκ.
 41. Καρέκλα Allu

  Διαστάσεις

  Μήκος: 54   Βάθος:  59   Ύψος:  83 εκ.
 42. Καρέκλα SM100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 52   Βάθος:  58   Ύψος:  80 εκ.
 43. Καρέκλα K79

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  59   Ύψος:  100 εκ.
 44. Καρέκλα Bene S106

  Διαστάσεις

  Μήκος: 49,5   Βάθος:  55   Ύψος:  84 εκ.
 45. Καρέκλα Bene S105

  Διαστάσεις

  Μήκος: 54,5   Βάθος:  53   Ύψος:  82 εκ.
 46. Καρέκλα Roma 10

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  41   Ύψος:  96 εκ.
 47. Καρέκλα Roma 8

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  41   Ύψος:  96 εκ.
 48. Καρέκλα Roma 15

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47   Βάθος:  43   Ύψος:  96 εκ.
 49. Καρέκλα Fotel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 52   Βάθος:  40   Ύψος:  91 εκ.
 50. Καρέκλα Elsie

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  45   Ύψος:  82 εκ.
 51. Καρέκλα Dazzle

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  45   Ύψος:  82 εκ.
 52. Καρέκλα Lina

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  42   Ύψος:  90 εκ.
 53. Καρέκλα Kaisa K85

  Διαστάσεις

  Μήκος: 84   Βάθος:  60   Ύψος:  52 εκ.
 54. Καρέκλα S91

  Διαστάσεις

  Μήκος: 54   Βάθος:  60   Ύψος:  99 εκ.
 55. Καρέκλα Marcia S67 Plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 51   Βάθος:  63   Ύψος:  100 εκ.
 56. καρέκλα Siona S106

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  55   Ύψος:  84 εκ.
 57. Καρέκλα Nil S100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  55   Ύψος:  82 εκ.
 58. Καρέκλα Firma ΙΙ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 42,5   Βάθος:  50   Ύψος:  85 εκ.
 59. Καρέκλα Lara

  Διαστάσεις

  Μήκος: 105   Βάθος:  85   Ύψος:  50 εκ.
 60. Καρέκλα Nature

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  50   Ύψος:  84 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.