1. Μπουφές Bristol

  Διαστάσεις

  Μήκος: 132   Βάθος:  39   Ύψος:  69 εκ.
 2. Μπουφές Lincoln 3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  45   Ύψος:  89,3 εκ.
 3. Μπουφές Wood

  Διαστάσεις

  Μήκος: 164   Βάθος:  44   Ύψος:  80 εκ.
 4. Μπουφές Cadera II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 154   Βάθος:  39   Ύψος:  84 εκ.
 5. Μπουφές Glasgow

  Διαστάσεις

  Μήκος: 161   Βάθος:  39,6   Ύψος:  78,6 εκ.
 6. Μπουφές Capel 3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  42   Ύψος:  93 εκ.
 7. Μπουφές Cadera I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 104   Βάθος:  39   Ύψος:  84 εκ.
 8. Μπουφές Olavo

  Διαστάσεις

  Μήκος: 170   Βάθος:  42   Ύψος:  93 εκ.
 9. Μπουφές Bron Plus

 10. Μπουφές Sergio mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  42   Ύψος:  89 εκ.
 11. Μπουφές Oak

  Διαστάσεις

  Μήκος: 155   Βάθος:  30   Ύψος:  93,5 εκ.
 12. Μπουφές Lugano 3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 164   Βάθος:  42   Ύψος:  86,5 εκ.
 13. Μπουφές Capel 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 181   Βάθος:  42   Ύψος:  93 εκ.
 14. Μπουφές Haus plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  37   Ύψος:  80 εκ.
 15. Μπουφές Calabrini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  35   Ύψος:  107 εκ.
 16. Μπουφές Owen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 153   Βάθος:  39   Ύψος:  86 εκ.
 17. Μπουφές Haus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  37   Ύψος:  80 εκ.
 18. Μπουφές Rentier

  Διαστάσεις

  Μήκος: 204   Βάθος:  45   Ύψος:  84 εκ.
 19. Μπουφές Agate 3D1S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 167   Βάθος:  45   Ύψος:  88 εκ.
 20. Μπουφές Gaston

  Διαστάσεις

  Μήκος: 163   Βάθος:  45   Ύψος:  89 εκ.
 21. Μπουφές Sema

  Διαστάσεις

  Μήκος: 204,7   Βάθος:  42   Ύψος:  87,3 εκ.
 22. Μπουφές Molto mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 107   Βάθος:  40   Ύψος:  83 εκ.
 23. Μπουφές Sergio ψηλός

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  36   Ύψος:  130 εκ.
 24. Μπουφές Lark 25

  Διαστάσεις

  Μήκος: 176   Βάθος:  37   Ύψος:  85 εκ.
 25. Μπουφές Nord

  Διαστάσεις

  Μήκος: 138   Βάθος:  38   Ύψος:  83 εκ.
 26. Μπουφές Lucio 3D4S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  38   Ύψος:  83 εκ.
 27. Μπουφές Sydney 3D3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 130   Βάθος:  42,2   Ύψος:  92 εκ.
 28. Μπουφές Stockholm 1D3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 136   Βάθος:  40   Ύψος:  86,8 εκ.
 29. Μπουφές Lugano 3D2S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 164   Βάθος:  41,9   Ύψος:  86,5 εκ.
 30. Μπουφές Cadera III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 104   Βάθος:  39   Ύψος:  126 εκ.
 31. Μπουφές Arcan II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 138,2   Βάθος:  40   Ύψος:  90,5 εκ.
 32. Μπουφές Gusto

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  40   Ύψος:  83 εκ.
 33. Μπουφές Vella Plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  42   Ύψος:  94 εκ.
 34. Μπουφές Donatelo

  Διαστάσεις

  Μήκος: 91   Βάθος:  40   Ύψος:  82 εκ.
 35. Μπουφές Olier

  Διαστάσεις

  Μήκος: 135   Βάθος:  40   Ύψος:  84 εκ.
 36. Μπουφές Libben 2D3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  47   Ύψος:  78 εκ.
 37. Μπουφές Aurora 4D1S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  40   Ύψος:  80 εκ.
 38. Μπουφές Stockholm 2D6S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 156   Βάθος:  40   Ύψος:  86,8 εκ.
 39. Μπουφές Lynx 3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 157,6   Βάθος:  42   Ύψος:  89,1 εκ.
 40. Μπουφές Molto

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  40   Ύψος:  83 εκ.
 41. Μπουφές κρεμαστός Fly II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  40   Ύψος:  70 εκ.
 42. Μπουφές Tivoli

  Διαστάσεις

  Μήκος: 150   Βάθος:  40   Ύψος:  100 εκ.
 43. Μπουφές Glimmer 6D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 165,5   Βάθος:  40   Ύψος:  131,5 εκ.
 44. Μπουφές Nevada Mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 142   Βάθος:  44   Ύψος:  81 εκ.
 45. Μπουφές Breda 2D3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  46   Ύψος:  94 εκ.
 46. Μπουφές Belarus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 158   Βάθος:  40   Ύψος:  85 εκ.
 47. Μπουφές Lucio 3D3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 150   Βάθος:  38   Ύψος:  83 εκ.
 48. Μπουφές Aurora 2D4S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 165   Βάθος:  40   Ύψος:  80 εκ.
 49. Μπουφές Soul mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  30   Ύψος:  73 εκ.
 50. Μπουφές Paragon 3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 150   Βάθος:  42   Ύψος:  88 εκ.
 51. Μπουφές Vilde 2D3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  40   Ύψος:  86 εκ.
 52. Μπουφές Stockholm 1D5S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 136   Βάθος:  40   Ύψος:  86,8 εκ.
 53. Μπουφές Lugano 2D1S plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 109,4   Βάθος:  41,9   Ύψος:  86,5 εκ.
 54. Μπουφές Cognac 3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 156,8   Βάθος:  40,9   Ύψος:  86 εκ.
 55. Μπουφές Cognac 3D1S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 156,8   Βάθος:  40,9   Ύψος:  86 εκ.
 56. Μπουφές Cognac 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 92,8   Βάθος:  40,9   Ύψος:  86 εκ.
 57. Μπουφές Leon

  Διαστάσεις

  Μήκος: 151   Βάθος:  40   Ύψος:  86 εκ.
 58. Μπουφές Olavo ψηλός

  Διαστάσεις

  Μήκος: 118   Βάθος:  42   Ύψος:  148 εκ.
 59. Μπουφές Columbia 42

  Διαστάσεις

  Μήκος: 136   Βάθος:  37   Ύψος:  80 εκ.
 60. Μπουφές Halley plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 201   Βάθος:  45   Ύψος:  83 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.