1. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V9-90-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 2. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V9-80-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 3. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity A9-60-1KU

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  87 εκ.
 4. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V9-60-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 5. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V9-45-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 6. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V9-40-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 7. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V9-30-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 8. Ντουλάπι κρεμαστό γωνιακό Trinity V7-UG-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 64   Βάθος:  64   Ύψος:  72 εκ.
 9. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-90-1KALP

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 10. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-90-2KP

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 11. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-90-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 12. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-80-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 13. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity A7-60-1KU

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  68 εκ.
 14. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-60-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 15. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-45-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 16. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-40-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 17. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-30-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 18. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V7-15-LP

  Διαστάσεις

  Μήκος: 15   Βάθος:  31,6   Ύψος:  72 εκ.
 19. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V5-90-1KP

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  55 εκ.
 20. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V5-60-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  55 εκ.
 21. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V3-90-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  36 εκ.
 22. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V3-60-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  36 εκ.
 23. Ντουλάπι κρεμαστό Trinity V9-15-LP

  Διαστάσεις

  Μήκος: 15   Βάθος:  31,6   Ύψος:  91 εκ.
 24. Κρεμαστό οριζόντιο ντουλάπι Poppy 60

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  30   Ύψος:  42 εκ.
 25. Κρεμαστό ντουλάπι Poppy 100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  30   Ύψος:  70 εκ.
 26. Κρεμαστό ντουλάπι Poppy 60

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  85 εκ.
 27. Κρεμαστό ντουλάπι Poppy 40

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  30   Ύψος:  70 εκ.
 28. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-90-2KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 29. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-90-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 30. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-80-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 31. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-60-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 32. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-60-1KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 33. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-60-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 34. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-45-1KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 35. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-45-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 36. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-40-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 37. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V9-30-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  32   Ύψος:  91 εκ.
 38. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-90-2KSP με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 39. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-90-2KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 40. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-90-2KP

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 41. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-90-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 42. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-90-1K1SP με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 43. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-80-2KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 44. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-80-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 45. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-60-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 46. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-60-1KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 47. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-60-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 48. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-45-1KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 49. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-45-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 50. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-40-1KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 51. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-40-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 52. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V7-30-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  32   Ύψος:  72 εκ.
 53. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V5-60-1KSP με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  32   Ύψος:  55 εκ.
 54. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V5-60-1KS με βιτρίνα

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  55 εκ.
 55. Ντουλάπι κρεμαστό Evora V5-60-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  55 εκ.
 56. Ντουλάπι κρεμαστό Evora A9-60-1KU για απορροφητήρα συρόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  87 εκ.
 57. Ντουλάπι κρεμαστό Evora A7-60-1KU για απορροφητήρα συρόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  32   Ύψος:  68 εκ.
 58. Ντουλάπι κρεμαστό γωνιακό Evora V9-UG-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 64   Βάθος:  64   Ύψος:  91 εκ.
 59. Ντουλάπι κρεμαστό γωνιακό Evora V9-UG-1K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 64   Βάθος:  64   Ύψος:  91 εκ.
 60. Ντουλάπι κρεμαστό γωνιακό Evora V7-UG-2K

  Διαστάσεις

  Μήκος: 64   Βάθος:  64   Ύψος:  72 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.