1. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Toscana K21-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 2. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Raval K23-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 3. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Tahoma K23-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 4. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Tahoma K23-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 5. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Poppy 60

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  206,9 εκ.
 6. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Hudson K23-60-1KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 7. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Hudson K23-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 8. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Hudson K21-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 9. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Hudson K21-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 10. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Hudson K14-60-1KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 11. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Hudson K14-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 12. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Hudson K23-60-2RM

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 13. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Hudson K23-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 14. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Hudson K21-60-RM

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 15. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Hudson K21-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 16. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Hudson K14-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 17. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Hudson K14-60-1KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 18. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Modena K23-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 19. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Modena K23-30-1KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 20. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Modena K21-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 21. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Modena K21-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 22. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Modena K14-60-1KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 23. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Modena K14-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 24. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Modena K23-60-RM

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 25. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Modena K23-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 26. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Modena K21-60-RM

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 27. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Modena K21-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 28. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Modena K14-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 29. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Modena K14-60-1KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 30. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Raval K23-60-RM

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 31. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Raval K23-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 32. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Raval K23-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 33. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Raval K21-60-RM

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 34. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Raval K21-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 35. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Raval K21-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 36. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Raval K21-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 37. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Raval K14-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 38. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Raval K14-60-1KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 39. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Raval K14-60-1KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 40. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Raval K14-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 41. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Tahoma K23-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 42. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Tahoma K21-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 43. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Tahoma K21-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 44. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Tahoma K14-60-1KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 45. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Tahoma K23-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 46. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Tahoma K21-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 47. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Tahoma K21-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 48. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Tahoma K14-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 49. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Tahoma K14-60-1KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 50. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Toscana K23-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 51. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Toscana K23-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 52. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Toscana K21-60-2KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 53. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Toscana K21-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 54. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Toscana K14-60-1KF

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 55. Επιδαπέδιο ντουλάπι ψηλό Toscana K14-30-1KZ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 56. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Toscana K23-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 57. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Toscana K23-60-2KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  235 εκ.
 58. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Toscana K21-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  216 εκ.
 59. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Toscana K14-60-2MB

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
 60. Επιδαπέδιο ντουλάπι φούρνου ψηλό Toscana K14-60-1KR

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  60   Ύψος:  148 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.