1. Τραπέζι Fiorino Round

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  80   Ύψος:  72 εκ.
 2. Τραπέζι Regal

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  120   Ύψος:  75 εκ.
 3. Τραπέζι Rama

 4. Επεκτεινόμενο τραπέζι Dione S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  77 εκ.
 5. Επεκτεινόμενο τραπέζι Dione M

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  77 εκ.
 6. Επεκτεινόμενο τραπέζι Deimos S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 130   Βάθος:  80   Ύψος:  77 εκ.
 7. Επεκτεινόμενο τραπέζι Ariel S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 85   Βάθος:  85   Ύψος:  77 εκ.
 8. Τραπέζι Cona

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  90   Ύψος:  75 εκ.
 9. Επεκτεινόμενο τραπέζι Ikonic II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  79 εκ.
 10. Επεκτεινόμενο τραπέζι Ikonic I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  92   Ύψος:  78 εκ.
 11. Επεκτεινόμενο τραπέζι Albe

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 12. Τραπέζι μπαρ Zotino

  Διαστάσεις

  Μήκος: 115   Βάθος:  50   Ύψος:  102 εκ.
 13. Τραπέζι Balance R

  Διαστάσεις

  Μήκος: 0   Βάθος:  120   Ύψος:  76 εκ.
 14. Τραπέζι 4 You Fresh τετράγωνο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 15. Τραπέζι 4 You Fresh επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 16. Τραπέζι 4 You Fresh

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 17. Επεκτεινόμενο τραπέζι Wisconsin II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76,6 εκ.
 18. Επεκτεινόμενο τραπέζι Vulcan

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  77,2 εκ.
 19. Επεκτεινόμενο τραπέζι Wisconsin

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 20. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus V S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 21. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus V LS

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 22. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus II XL

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 23. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus II S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 24. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus II P

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 25. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 26. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus I P

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 27. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 28. Τραπέζι Tia III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 29. Τραπέζι Tia II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 30. Επεκτεινόμενο τραπέζι Tia I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 31. Επεκτεινόμενο τραπέζι Anslo VIII

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  75 εκ.
 32. Επεκτεινόμενο τραπέζι Anslo VII

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 33. Επεκτεινόμενο τραπέζι Anslo VI

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 34. Επεκτεινόμενο τραπέζι Anslo V

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 35. Επεκτεινόμενο τραπέζι Anslo IV

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  75 εκ.
 36. Τραπέζι Anslo III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  75 εκ.
 37. Τραπέζι Anslo I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 38. Επεκτεινόμενο τραπέζι Anslo L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 110   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 39. Επεκτεινόμενο τραπέζι Modern II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  78 εκ.
 40. Επεκτεινόμενο τραπέζι Modern P

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 41. Επεκτεινόμενο τραπέζι I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 42. Τραπέζι Min IX

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 43. Επεκτεινόμενο τραπέζι Min VII

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 44. Επεκτεινόμενο τραπέζι Min V P

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 45. Επεκτεινόμενο τραπέζι Min V

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 46. Επεκτεινόμενο τραπέζι Min IV

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  70   Ύψος:  76 εκ.
 47. Τραπέζι Min III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  70   Ύψος:  78 εκ.
 48. Τραπέζι Min II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 110   Βάθος:  60   Ύψος:  76 εκ.
 49. Επεκτεινόμενο τραπέζι Min X

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  70   Ύψος:  78 εκ.
 50. Επεκτεινόμενο τραπέζι Icon II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 51. Επεκτεινόμενο τραπέζι Icon I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 52. Επεκτεινόμενο τραπέζι Albion IV

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  90   Ύψος:  78 εκ.
 53. Επεκτεινόμενο τραπέζι Albion II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 54. Επεκτεινόμενο τραπέζι Albion I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 55. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus VIII

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 56. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus V

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 57. Επεκτεινόμενο τραπέζι Venus V L

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 58. Επεκτεινόμενο τραπέζι Maidstone II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 59. Επεκτεινόμενο τραπέζι Maidstone I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 60. Τραπέζι Portland

  Διαστάσεις

  Μήκος: 138   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.