1. Τραπέζι Regal

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  120   Ύψος:  75 εκ.
 2. Τραπέζι Rama

 3. Επεκτεινόμενο τραπέζι Dione S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  77 εκ.
 4. Επεκτεινόμενο τραπέζι Dione M

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  77 εκ.
 5. Επεκτεινόμενο τραπέζι Deimos S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 130   Βάθος:  80   Ύψος:  77 εκ.
 6. Επεκτεινόμενο τραπέζι Ariel S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 85   Βάθος:  85   Ύψος:  77 εκ.
 7. Τραπέζι Cona

  Διαστάσεις

  Μήκος: 180   Βάθος:  90   Ύψος:  75 εκ.
 8. Επεκτεινόμενο τραπέζι Ikonic II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  79 εκ.
 9. Επεκτεινόμενο τραπέζι Ikonic I

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  92   Ύψος:  78 εκ.
 10. Επεκτεινόμενο τραπέζι Albe

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 11. Τραπέζι Balance R

  Διαστάσεις

  Μήκος: 0   Βάθος:  120   Ύψος:  76 εκ.
 12. Τραπέζι 4 You Fresh τετράγωνο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 13. Τραπέζι 4 You Fresh επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 14. Επεκτεινόμενο τραπέζι Wisconsin II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76,6 εκ.
 15. Επεκτεινόμενο τραπέζι Vulcan

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  77,2 εκ.
 16. Τραπέζι Portland

  Διαστάσεις

  Μήκος: 138   Βάθος:  80   Ύψος:  78 εκ.
 17. Επεκτεινόμενο τραπέζι Portland

  Διαστάσεις

  Μήκος: 161   Βάθος:  90   Ύψος:  78 εκ.
 18. Τραπέζι Helma επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 157   Βάθος:  90   Ύψος:  77 εκ.
 19. Τραπέζι Pardo επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  75 εκ.
 20. Τραπέζι Cali επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 21. Τραπέζι Nostice επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  75,6 εκ.
 22. Τραπέζι Skandi Fi 100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 23. Τραπέζι Orion Fi 100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  77 εκ.
 24. Τραπέζι Lara Fi 100 επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 25. Τραπέζι Ines Fi 100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 26. Τραπέζι Skandi 100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 103   Βάθος:  60   Ύψος:  50 εκ.
 27. Τραπέζι Ines 100

  Διαστάσεις

  Μήκος: 103   Βάθος:  60   Ύψος:  50 εκ.
 28. Τραπέζι Skandi 140 επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 29. Τραπέζι Lara Fi 120 επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  120   Ύψος:  76 εκ.
 30. Τραπέζι Skandi Fi 120

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  120   Ύψος:  76 εκ.
 31. Τραπέζι Orion Fi 120

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  120   Ύψος:  77 εκ.
 32. Τραπέζι Ines 140 επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 33. Τραπέζι Ines Fi 120

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  120   Ύψος:  76 εκ.
 34. Τραπέζι Halley Επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 170   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 35. Τραπέζι Halley

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  100   Ύψος:  76 εκ.
 36. Τραπέζι Trade

  Διαστάσεις

  Μήκος: 223,9   Βάθος:  0   Ύψος:  0 εκ.
 37. Τραπέζι Oscar επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 170   Βάθος:  90   Ύψος:  77 εκ.
 38. Τραπέζι Lynx ΙΙ επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
 39. Τραπέζι Artisan επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  90   Ύψος:  75,7 εκ.
 40. Τραπέζι Marghera επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  75,5 εκ.
 41. Τραπέζι Cesena επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  78 εκ.
 42. Τραπέζι Solario επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  75,7 εκ.
 43. Τραπέζι επεκτεινόμενο Lynx plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76,5 εκ.
 44. Τραπέζι επεκτεινόμενο Lynx

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  85   Ύψος:  76,5 εκ.
 45. Τραπέζι επεκτεινόμενο Lynx square

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  76,5 εκ.
 46. Τραπέζι Valdo

  Διαστάσεις

  Μήκος: 138,4   Βάθος:  90   Ύψος:  77,1 εκ.
 47. Τραπέζι Nooky

  Διαστάσεις

  Μήκος: 170   Βάθος:  90   Ύψος:  77,1 εκ.
 48. Τραπέζι Louise επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  85   Ύψος:  76,6 εκ.
 49. Τραπέζι Meva επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 50. Τραπέζι Masiv επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 51. Τραπέζι Narvey επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 170   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 52. Τραπέζι Capel επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  79 εκ.
 53. Τραπέζι επεκτεινόμενο Lara

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  80   Ύψος:  76 εκ.
 54. Τραπέζι Carrera επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  77,8 εκ.
 55. Τραπέζι Dundee επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 105   Βάθος:  105   Ύψος:  76 εκ.
 56. Τραπέζι Graupner επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  101   Ύψος:  76 εκ.
 57. Τραπέζι Graupner

  Διαστάσεις

  Μήκος: 200   Βάθος:  101   Ύψος:  76 εκ.
 58. Τραπέζι Cagliari

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  76,4   Ύψος:  80 εκ.
 59. Τραπέζι Sahara επεκτεινόμενο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160   Βάθος:  90   Ύψος:  76 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.