1. Μεταλλική επιφάνεια γραφείου Young

  Διαστάσεις

  Μήκος: 34,7   Βάθος:  0   Ύψος:  34,5 εκ.
 2. Ντουλάπι γραφείου Stige

  Διαστάσεις

  Μήκος: 39   Βάθος:  45,5   Ύψος:  61,5 εκ.
 3. Βάση οργάνωσης Young

  Διαστάσεις

  Μήκος: 42,8   Βάθος:  20   Ύψος:  20 εκ.
 4. Θήκη οργάνωσης Young

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47,2   Βάθος:  22,7   Ύψος:  46 εκ.
 5. Επέκταση γραφείου για Teen Flex I και II

 6. Επιφάνεια γραφείου Balance

  Διαστάσεις

  Μήκος: 138   Βάθος:  64   Ύψος:  3 εκ.
 7. Πρόσοψη ντουλαπιού Small Glass Front

  Διαστάσεις

  Μήκος: 67   Βάθος:  1   Ύψος:  22 εκ.
 8. Ράφι Delta

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  25   Ύψος:  33 εκ.
 9. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Vente

  Διαστάσεις

  Μήκος: 64   Βάθος:  44   Ύψος:  10 εκ.
 10. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Travel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  57   Ύψος:  1 εκ.
 11. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Planets

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  45   Ύψος:  1 εκ.
 12. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Orthography

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  50   Ύψος:  1 εκ.
 13. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Lines

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  45   Ύψος:  1 εκ.
 14. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Animal

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  45   Ύψος:  1 εκ.
 15. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Alphabet

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  45   Ύψος:  1 εκ.
 16. Επιφάνεια εργασίας γραφείου Geometry

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  50   Ύψος:  0 εκ.
 17. Εταζέρα Daxter

  Διαστάσεις

  Μήκος: 0   Βάθος:  30   Ύψος:  25 εκ.
 18. Επέκταση γραφείου Daxter II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 0   Βάθος:  75   Ύψος:  75 εκ.
 19. Επέκταση γραφείου Daxter γωνιακή

  Διαστάσεις

  Μήκος: 86   Βάθος:  86   Ύψος:  75 εκ.
 20. Επιφάνεια επέκτασης γραφείου Meriland

  Διαστάσεις

  Μήκος: 58   Βάθος:  58   Ύψος:  2 εκ.
 21. Θήκη 4 You Slide

  Διαστάσεις

  Μήκος: 30   Βάθος:  0   Ύψος:  54 εκ.
 22. Θήκη οργάνωσης 4 You

  Διαστάσεις

  Μήκος: 32   Βάθος:  32   Ύψος:  12,5 εκ.
 23. Πλαϊνό βιβλιοθήκης 4 You

  Διαστάσεις

  Μήκος: 42   Βάθος:  22   Ύψος:  0 εκ.
 24. Βάση Young με συρτάρι

  Διαστάσεις

  Μήκος: 107   Βάθος:  0   Ύψος:  35 εκ.
 25. Σετ 2 πόρτες βιβλιοθήκης Sorel II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 75   Βάθος:  2   Ύψος:  91 εκ.
 26. Επέκταση Γραφείου Hagen 170

  Διαστάσεις

  Μήκος: 170   Βάθος:  70   Ύψος:  75 εκ.
 27. Επέκταση Γραφείου Hagen 120

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  70   Ύψος:  75 εκ.
 28. Σετ 2 πόρτες βιβλιοθήκης Sorel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 75   Βάθος:  2   Ύψος:  91 εκ.
 29. Ντουλάπι Γραφείου Spot Young

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  33   Ύψος:  60 εκ.
 30. Σετ 2 Συρτάρια Γραφείου Spot Young

  Διαστάσεις

  Μήκος: 67   Βάθος:  30   Ύψος:  10 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.