1. Συρταριέρα αρχειοθέτησης Envelope

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44   Βάθος:  40   Ύψος:  106 εκ.
 2. Γωνιακή ντουλάπα Nico

  Διαστάσεις

  Μήκος: 87   Βάθος:  87   Ύψος:  190 εκ.
 3. Συρταριέρα Ojos

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  40   Ύψος:  46 εκ.
 4. Έπιπλο αποθήκευσης Magnum

  Διαστάσεις

  Μήκος: 79,7   Βάθος:  35,1   Ύψος:  101,2 εκ.
 5. Συρταριέρα Simple ψηλή

  Διαστάσεις

  Μήκος: 62,5   Βάθος:  45   Ύψος:  121,5 εκ.
 6. Ανοικτό κουτί αποθήκευσης Balance Small

  Διαστάσεις

  Μήκος: 32   Βάθος:  32   Ύψος:  17 εκ.
 7. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen 79

  Διαστάσεις

  Μήκος: 79   Βάθος:  40   Ύψος:  111 εκ.
 8. Συρταριέρα Colia

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45,6   Βάθος:  36   Ύψος:  59,1 εκ.
 9. Συρταριέρα γραφείου Paigon

  Διαστάσεις

  Μήκος: 40   Βάθος:  40   Ύψος:  62 εκ.
 10. Συρταριέρα αρχειοθέτησης Svenson

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44   Βάθος:  40   Ύψος:  106 εκ.
 11. Συρταριέρα αρχειοθέτησης Envelope Plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44   Βάθος:  40   Ύψος:  138 εκ.
 12. Ντουλάπα Tofu III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 179,8   Βάθος:  43,5   Ύψος:  202,1 εκ.
 13. Ντουλάπα Tofu II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 134,6   Βάθος:  43,5   Ύψος:  202,1 εκ.
 14. Ντουλάπα Tofu

  Διαστάσεις

  Μήκος: 93   Βάθος:  43,5   Ύψος:  202,1 εκ.
 15. Ντουλάπι Tofu

  Διαστάσεις

  Μήκος: 134,7   Βάθος:  43,5   Ύψος:  104,9 εκ.
 16. Ντουλάπι Tofu mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 93   Βάθος:  43,5   Ύψος:  104,9 εκ.
 17. Ντουλάπα γραφείου Magumi 3D G

  Διαστάσεις

  Μήκος: 176,4   Βάθος:  42,3   Ύψος:  196,9 εκ.
 18. Ντουλάπα γραφείου Magumi 3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 176,4   Βάθος:  42,3   Ύψος:  198 εκ.
 19. Ντουλάπα Magumi G 2D plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  196,9 εκ.
 20. Ντουλάπα Magumi 2D plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  198 εκ.
 21. Ντουλάπα Magumi G 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  196,9 εκ.
 22. Ντουλάπα Magumi 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  198 εκ.
 23. Ντουλάπι Magumi G 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  99,7 εκ.
 24. Ντουλάπι Magumi 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  100,8 εκ.
 25. Ντουλάπι Magumi G 2D mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  99,7 εκ.
 26. Ντουλάπι Magumi 2D mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  100,8 εκ.
 27. Συρταριέρα Magumi G

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45,1   Βάθος:  50   Ύψος:  55,7 εκ.
 28. Συρταριέρα Magumi

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45,1   Βάθος:  50   Ύψος:  56,8 εκ.
 29. Ντουλάπι Conte

  Διαστάσεις

  Μήκος: 121,1   Βάθος:  40   Ύψος:  109,7 εκ.
 30. Ντουλάπι Conte II επιτοίχιο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 121,1   Βάθος:  32,3   Ύψος:  43,4 εκ.
 31. Ντουλάπι Conte επιτοίχιο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 79,8   Βάθος:  32,3   Ύψος:  43,4 εκ.
 32. Συρταριέρα Conte mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43   Βάθος:  65   Ύψος:  59 εκ.
 33. Συρταριέρα Conte

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 34. Συρταριέρα Zivko

  Διαστάσεις

  Μήκος: 49,6   Βάθος:  80   Ύψος:  75,3 εκ.
 35. Συρταριέρα τροχήλατη Zivko

  Διαστάσεις

  Μήκος: 49,2   Βάθος:  49,2   Ύψος:  67,9 εκ.
 36. Συρταριέρα Ida 3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43,4   Βάθος:  50   Ύψος:  58 εκ.
 37. Συρταριέρα Ida plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43,3   Βάθος:  80   Ύψος:  75,6 εκ.
 38. Ντουλάπι Ida επιτοίχιο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 125,7   Βάθος:  32,3   Ύψος:  40,6 εκ.
 39. Ντουλάπα Ida

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160,6   Βάθος:  45   Ύψος:  131 εκ.
 40. Συρταριέρα Ida

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43,8   Βάθος:  80   Ύψος:  115 εκ.
 41. Έπιπλο αποθήκευσης Nety

  Διαστάσεις

  Μήκος: 68   Βάθος:  32,9   Ύψος:  105,6 εκ.
 42. Συρταριέρα Marten 4S1D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 135,3   Βάθος:  40   Ύψος:  98,7 εκ.
 43. Έπιπλο αποθήκευσης Artsy II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60,7   Βάθος:  28,5   Ύψος:  75,7 εκ.
 44. Έπιπλο αποθήκευσης Artsy

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60,7   Βάθος:  28,5   Ύψος:  75,7 εκ.
 45. Συρταριέρα Marten

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90,2   Βάθος:  40   Ύψος:  98,7 εκ.
 46. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen S III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 78,9   Βάθος:  40   Ύψος:  110,7 εκ.
 47. Ντουλάπι Ψηλό Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 78,9   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 48. Ντουλάπι Hagen S III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 191,9   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 49. Ντουλάπι Hagen S II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 155,7   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 50. Ντουλάπι Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 117,3   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 51. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen S II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 117,3   Βάθος:  40   Ύψος:  110,7 εκ.
 52. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 155,7   Βάθος:  40   Ύψος:  110,7 εκ.
 53. Συρταριέρα γραφείου Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 41,6   Βάθος:  50   Ύψος:  68,5 εκ.
 54. Συρταριέρα γραφείου Hagen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 41,6   Βάθος:  50   Ύψος:  68,5 εκ.
 55. Ντουλάπι ψηλό Emerik

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  37,2   Ύψος:  198,9 εκ.
 56. Ντουλάπι ψηλό Concidio II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80,8   Βάθος:  37,2   Ύψος:  199,4 εκ.
 57. Ντουλάπι ψηλό Concidio

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80,8   Βάθος:  37,2   Ύψος:  199,4 εκ.
 58. Έπιπλο αποθήκευσης Concidio

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  37,2   Ύψος:  110,2 εκ.
 59. Συρταριέρα Bryggen ΙΙ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  40   Ύψος:  85 εκ.
 60. Συρταριέρα Bryggen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  40   Ύψος:  85 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.