1. Συρταριέρα αρχειοθέτησης Envelope

  Διαστάσεις

  Μήκος: 44   Βάθος:  40   Ύψος:  106 εκ.
 2. Γωνιακή ντουλάπα Nico

  Διαστάσεις

  Μήκος: 87   Βάθος:  87   Ύψος:  190 εκ.
 3. Συρταριέρα Ojos

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  40   Ύψος:  46 εκ.
 4. Ντουλάπι Roberta

  Διαστάσεις

  Μήκος: 79   Βάθος:  40   Ύψος:  108 εκ.
 5. Έπιπλο αποθήκευσης Magnum

  Διαστάσεις

  Μήκος: 79,7   Βάθος:  35,1   Ύψος:  101,2 εκ.
 6. Συρταριέρα Simple ψηλή

  Διαστάσεις

  Μήκος: 62,5   Βάθος:  45   Ύψος:  121,5 εκ.
 7. Ανοικτό κουτί αποθήκευσης Balance Small

  Διαστάσεις

  Μήκος: 32   Βάθος:  32   Ύψος:  17 εκ.
 8. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen 79

  Διαστάσεις

  Μήκος: 79   Βάθος:  40   Ύψος:  111 εκ.
 9. Ντουλάπα Tofu III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 179,8   Βάθος:  43,5   Ύψος:  202,1 εκ.
 10. Ντουλάπα Tofu II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 134,6   Βάθος:  43,5   Ύψος:  202,1 εκ.
 11. Ντουλάπα Tofu

  Διαστάσεις

  Μήκος: 93   Βάθος:  43,5   Ύψος:  202,1 εκ.
 12. Ντουλάπι Tofu

  Διαστάσεις

  Μήκος: 134,7   Βάθος:  43,5   Ύψος:  104,9 εκ.
 13. Ντουλάπι Tofu mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 93   Βάθος:  43,5   Ύψος:  104,9 εκ.
 14. Ντουλάπα γραφείου Magumi 3D G

  Διαστάσεις

  Μήκος: 176,4   Βάθος:  42,3   Ύψος:  196,9 εκ.
 15. Ντουλάπα γραφείου Magumi 3D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 176,4   Βάθος:  42,3   Ύψος:  198 εκ.
 16. Ντουλάπα Magumi G 2D plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  196,9 εκ.
 17. Ντουλάπα Magumi 2D plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  198 εκ.
 18. Ντουλάπα Magumi G 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  196,9 εκ.
 19. Ντουλάπα Magumi 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  198 εκ.
 20. Ντουλάπι Magumi G 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  99,7 εκ.
 21. Ντουλάπι Magumi 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 131,3   Βάθος:  42,3   Ύψος:  100,8 εκ.
 22. Ντουλάπι Magumi G 2D mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  99,7 εκ.
 23. Ντουλάπι Magumi 2D mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42,3   Ύψος:  100,8 εκ.
 24. Συρταριέρα Magumi G

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45,1   Βάθος:  50   Ύψος:  55,7 εκ.
 25. Συρταριέρα Magumi

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45,1   Βάθος:  50   Ύψος:  56,8 εκ.
 26. Ντουλάπι Conte

  Διαστάσεις

  Μήκος: 121,1   Βάθος:  40   Ύψος:  109,7 εκ.
 27. Ντουλάπι Conte II επιτοίχιο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 121,1   Βάθος:  32,3   Ύψος:  43,4 εκ.
 28. Ντουλάπι Conte επιτοίχιο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 79,8   Βάθος:  32,3   Ύψος:  43,4 εκ.
 29. Συρταριέρα Conte mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43   Βάθος:  65   Ύψος:  59 εκ.
 30. Συρταριέρα Conte

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43   Βάθος:  80   Ύψος:  75 εκ.
 31. Συρταριέρα Zivko

  Διαστάσεις

  Μήκος: 49,6   Βάθος:  80   Ύψος:  75,3 εκ.
 32. Συρταριέρα τροχήλατη Zivko

  Διαστάσεις

  Μήκος: 49,2   Βάθος:  49,2   Ύψος:  67,9 εκ.
 33. Συρταριέρα Ida 3S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43,4   Βάθος:  50   Ύψος:  58 εκ.
 34. Συρταριέρα Ida plus

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43,3   Βάθος:  80   Ύψος:  75,6 εκ.
 35. Ντουλάπι Ida επιτοίχιο

  Διαστάσεις

  Μήκος: 125,7   Βάθος:  32,3   Ύψος:  40,6 εκ.
 36. Ντουλάπα Ida

  Διαστάσεις

  Μήκος: 160,6   Βάθος:  45   Ύψος:  131 εκ.
 37. Συρταριέρα Ida

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43,8   Βάθος:  80   Ύψος:  115 εκ.
 38. Έπιπλο αποθήκευσης Nety

  Διαστάσεις

  Μήκος: 68   Βάθος:  32,9   Ύψος:  105,6 εκ.
 39. Συρταριέρα Marten 4S1D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 135,3   Βάθος:  40   Ύψος:  98,7 εκ.
 40. Έπιπλο αποθήκευσης Artsy II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60,7   Βάθος:  28,5   Ύψος:  75,7 εκ.
 41. Έπιπλο αποθήκευσης Artsy

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60,7   Βάθος:  28,5   Ύψος:  75,7 εκ.
 42. Συρταριέρα Marten

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90,2   Βάθος:  40   Ύψος:  98,7 εκ.
 43. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen S III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 78,9   Βάθος:  40   Ύψος:  110,7 εκ.
 44. Ντουλάπι Ψηλό Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 78,9   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 45. Ντουλάπι Hagen S III

  Διαστάσεις

  Μήκος: 191,9   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 46. Ντουλάπι Hagen S II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 155,7   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 47. Ντουλάπι Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 117,3   Βάθος:  40   Ύψος:  216,4 εκ.
 48. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen S II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 117,3   Βάθος:  40   Ύψος:  110,7 εκ.
 49. Ντουλάπι Χαμηλό Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 155,7   Βάθος:  40   Ύψος:  110,7 εκ.
 50. Συρταριέρα γραφείου Hagen S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 41,6   Βάθος:  50   Ύψος:  68,5 εκ.
 51. Συρταριέρα γραφείου Hagen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 41,6   Βάθος:  50   Ύψος:  68,5 εκ.
 52. Ντουλάπι MG5

  Διαστάσεις

  Μήκος: 85   Βάθος:  40   Ύψος:  80,4 εκ.
 53. Ντουλάπι ψηλό Concidio II

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80,8   Βάθος:  37,2   Ύψος:  199,4 εκ.
 54. Ντουλάπι ψηλό Concidio

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80,8   Βάθος:  37,2   Ύψος:  199,4 εκ.
 55. Έπιπλο αποθήκευσης Concidio

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  37,2   Ύψος:  110,2 εκ.
 56. Συρταριέρα Bryggen ΙΙ

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  40   Ύψος:  85 εκ.
 57. Συρταριέρα Bryggen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 140   Βάθος:  40   Ύψος:  85 εκ.
 58. Ντουλάπα Concidio plus ii

  Διαστάσεις

  Μήκος: 121,8   Βάθος:  37,3   Ύψος:  199,4 εκ.
 59. Ντουλάπι γραφείου Concept

  Διαστάσεις

  Μήκος: 43,5   Βάθος:  43,5   Ύψος:  56 εκ.
 60. Συρταριέρα Concept mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 53,5   Βάθος:  45   Ύψος:  96,5 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.