1. Ντουλάπα Raj 3 τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  55   Ύψος:  198 εκ.
 2. Ντουλάπα Imola 1D2S Μονόφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 55   Βάθος:  40   Ύψος:  199 εκ.
 3. Ντουλάπα Liana δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 95   Βάθος:  51,6   Ύψος:  186,8 εκ.
 4. Ντουλάπα Fargo Mini 2D1S Δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  42   Ύψος:  140,5 εκ.
 5. Ντουλάπα Imola 2D Δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  50   Ύψος:  199 εκ.
 6. Ντουλάπα Imola 2D Γωνιακή

  Διαστάσεις

  Μήκος: 95   Βάθος:  95   Ύψος:  199 εκ.
 7. Ντουλάπα NANO NA5

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  40   Ύψος:  195 εκ.
 8. Ντουλάπα NANO

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  50   Ύψος:  195 εκ.
 9. Ντουλάπα Newty τρίφυλλη 3D2S

  Διαστάσεις

  Μήκος: 150   Βάθος:  60   Ύψος:  196 εκ.
 10. Ντουλάπα Ballet δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 91   Βάθος:  50   Ύψος:  182 εκ.
 11. Ντουλάπα Planet II γωνιακή

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  190 εκ.
 12. Ντουλάπα Milk δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  50   Ύψος:  180 εκ.
 13. Γωνιακή ντουλάπα Delta

  Διαστάσεις

  Μήκος: 0   Βάθος:  90   Ύψος:  190 εκ.
 14. Ντουλάπα Stige τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 141   Βάθος:  64   Ύψος:  206 εκ.
 15. Ντουλάπα Jupi τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 139   Βάθος:  54   Ύψος:  199 εκ.
 16. Ντουλάπα Anton δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 119   Βάθος:  52   Ύψος:  190 εκ.
 17. Ντουλάπα Pixel μονόφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  40   Ύψος:  170 εκ.
 18. Στήλη Pixel 2dr1d

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  40   Ύψος:  190 εκ.
 19. Ντουλάπα Nero 03 Τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  50   Ύψος:  191 εκ.
 20. Ντουλάπα Luna δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 85   Βάθος:  52   Ύψος:  196 εκ.
 21. Ντουλάπα δίφυλλη Genty

  Διαστάσεις

  Μήκος: 88,9   Βάθος:  50,1   Ύψος:  184,6 εκ.
 22. Ντουλάπα Spot δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  60   Ύψος:  202,5 εκ.
 23. Ντουλάπα Lounge δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  55   Ύψος:  186,5 εκ.
 24. Ντουλάπα Delta

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  50   Ύψος:  190 εκ.
 25. Ντουλάπα μονόφυλλη Leaf

  Διαστάσεις

  Μήκος: 88,5   Βάθος:  52   Ύψος:  189,5 εκ.
 26. Ντουλάπα Reins τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 135   Βάθος:  55   Ύψος:  191 εκ.
 27. Ντουλάπα Alaska τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 220,1   Βάθος:  60   Ύψος:  207,5 εκ.
 28. Ντουλάπα δίφυλλη Alaska

  Διαστάσεις

  Μήκος: 84   Βάθος:  58,2   Ύψος:  190,5 εκ.
 29. Γωνιακή ντουλάπα Larsen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 99   Βάθος:  99   Ύψος:  197 εκ.
 30. Ντουλάπα δίφυλλη Larsen

  Διαστάσεις

  Μήκος: 83,7   Βάθος:  54   Ύψος:  197 εκ.
 31. Ντουλάπα Stige μονόφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 47   Βάθος:  60   Ύψος:  206 εκ.
 32. Ντουλάπα 4 You

  Διαστάσεις

  Μήκος: 57,5   Βάθος:  42   Ύψος:  206 εκ.
 33. Ντουλάπα 4 You δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 100   Βάθος:  57   Ύψος:  206 εκ.
 34. Ντουλάπα Malo τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 136   Βάθος:  52,5   Ύψος:  190 εκ.
 35. Ντουλάπα Ole τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 119   Βάθος:  52   Ύψος:  190 εκ.
 36. Ντουλάπα Berg Δίφυλλη mini

  Διαστάσεις

  Μήκος: 85   Βάθος:  57   Ύψος:  193 εκ.
 37. Ντουλάπα Landro Δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  60   Ύψος:  190 εκ.
 38. Ντουλάπα Fargo 2D1S Δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  52   Ύψος:  190 εκ.
 39. Στήλη Qubic 2D

  Διαστάσεις

  Μήκος: 50   Βάθος:  42   Ύψος:  195 εκ.
 40. Ντουλάπα Qubic 2D1S Δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  52   Ύψος:  195 εκ.
 41. Ντουλάπα Qubic 3D1S Τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 130   Βάθος:  52   Ύψος:  195 εκ.
 42. Ντουλάπα Qubic 2D Γωνιακή

  Διαστάσεις

  Μήκος: 95   Βάθος:  95   Ύψος:  195 εκ.
 43. Ντουλάπα Eda δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 95   Βάθος:  52   Ύψος:  188 εκ.
 44. Ντουλάπα Hona

  Διαστάσεις

  Μήκος: 96,6   Βάθος:  49,5   Ύψος:  189,5 εκ.
 45. Ντουλάπα Firma τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 128   Βάθος:  50   Ύψος:  203 εκ.
 46. Ντουλάπα Firma δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90,5   Βάθος:  49,7   Ύψος:  203,4 εκ.
 47. Ντουλάπα Bucks τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 135   Βάθος:  59,6   Ύψος:  194,9 εκ.
 48. Ντουλάπα Bucks δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  59,6   Ύψος:  194,9 εκ.
 49. Γωνιακή ντουλάπα Rumble

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  198 εκ.
 50. Ντουλάπα TABLO TA4

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  40   Ύψος:  195 εκ.
 51. Ντουλάπα TABLO TA3

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  50   Ύψος:  195 εκ.
 52. Γωνιακή ντουλαπα TABLO TA1

  Διαστάσεις

  Μήκος: 135   Βάθος:  135   Ύψος:  195 εκ.
 53. Γωνιακή ντουλαπα TABLO TA2

  Διαστάσεις

  Μήκος: 95   Βάθος:  95   Ύψος:  195 εκ.
 54. Γωνιακή ντουλάπα NANO

  Διαστάσεις

  Μήκος: 145   Βάθος:  95   Ύψος:  195 εκ.
 55. Ντουλάπα Joker δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  55   Ύψος:  190 εκ.
 56. Ντουλάπα Joker τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 120   Βάθος:  55   Ύψος:  190 εκ.
 57. Ντουλάπα Pixel δίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 80   Βάθος:  50   Ύψος:  190 εκ.
 58. Ντουλάπα Pixel τρίφυλλη

  Διαστάσεις

  Μήκος: 150   Βάθος:  50   Ύψος:  190 εκ.
 59. Γωνιακή ντουλάπα Pixel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 90   Βάθος:  90   Ύψος:  190 εκ.
 60. Ντουλάπα μονόφυλλη Pixel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 45   Βάθος:  40   Ύψος:  190 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.