1. Καρέκλα γραφείου Judy

  Διαστάσεις

  Μήκος: 46   Βάθος:  46   Ύψος:  86 εκ.
 2. Καρέκλα γραφείου Tessa

  Διαστάσεις

  Μήκος: 48   Βάθος:  58,5   Ύψος:  82 εκ.
 3. Καρέκλα γραφείου Dustin

  Διαστάσεις

  Μήκος: 65   Βάθος:  50   Ύψος:  106 εκ.
 4. Καρέκλα γραφείου Judy με ανάκλιση

  Διαστάσεις

  Μήκος: 46   Βάθος:  46   Ύψος:  86 εκ.
 5. Καρέκλα γραφείου Muz 1018

  Διαστάσεις

  Μήκος: 58   Βάθος:  55   Ύψος:  90 εκ.
 6. Καρέκλα γραφείου Vogue

  Διαστάσεις

  Μήκος: 68   Βάθος:  68   Ύψος:  82 εκ.
 7. Καρέκλα γραφείου Hero

  Διαστάσεις

  Μήκος: 68   Βάθος:  69   Ύψος:  72 εκ.
 8. Καρέκλα γραφείου Hatau

  Διαστάσεις

  Μήκος: 52   Βάθος:  58   Ύψος:  73 εκ.
 9. Καρέκλα διευθυντική Eisel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 65   Βάθος:  60   Ύψος:  121 εκ.
 10. Πολυθρόνα Γραφείου Oracle

  Διαστάσεις

  Μήκος: 63   Βάθος:  76   Ύψος:  113 εκ.
 11. Καρέκλα γραφείου Marvin

  Διαστάσεις

  Μήκος: 66   Βάθος:  65   Ύψος:  97 εκ.
 12. Καρέκλα γραφείου Temis

  Διαστάσεις

  Μήκος: 65   Βάθος:  67   Ύψος:  88 εκ.
 13. Καρέκλα γραφείου Hercules

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  64   Ύψος:  84 εκ.
 14. Καρέκλα γραφείου Muz 629

  Διαστάσεις

  Μήκος: 55   Βάθος:  50   Ύψος:  106 εκ.
 15. Καρέκλα γραφείου Therma

  Διαστάσεις

  Μήκος: 66   Βάθος:  71,5   Ύψος:  119 εκ.
 16. Καρέκλα γραφείου Monitor

  Διαστάσεις

  Μήκος: 58,5   Βάθος:  58,5   Ύψος:  108 εκ.
 17. Καρέκλα γραφείου Vermin

  Διαστάσεις

  Μήκος: 66   Βάθος:  65   Ύψος:  97 εκ.
 18. Καρέκλα γραφείου Manistel

  Διαστάσεις

  Μήκος: 66   Βάθος:  59,5   Ύψος:  115,5 εκ.
 19. Καρέκλα γραφείου Bergs

  Διαστάσεις

  Μήκος: 57   Βάθος:  59   Ύψος:  88,5 εκ.
 20. Καρέκλα γραφείου Shiptown

  Διαστάσεις

  Μήκος: 62   Βάθος:  63   Ύψος:  116 εκ.
 21. Καρέκλα γραφείου Colombia

  Διαστάσεις

  Μήκος: 59,5   Βάθος:  56   Ύψος:  101,5 εκ.
 22. Καρέκλα διευθυντική Ronta

  Διαστάσεις

  Μήκος: 64   Βάθος:  66   Ύψος:  108,5 εκ.
 23. Καρέκλα εργασίας Terio

  Διαστάσεις

  Μήκος: 67,5   Βάθος:  65,5   Ύψος:  87,5 εκ.
 24. Καρέκλα διευθυντική Crol

  Διαστάσεις

  Μήκος: 62   Βάθος:  71   Ύψος:  115 εκ.
 25. Καρέκλα Argo

  Διαστάσεις

  Μήκος: 57   Βάθος:  58   Ύψος:  82 εκ.
 26. Καρέκλα διευθυντική Ergon

  Διαστάσεις

  Μήκος: 68   Βάθος:  66   Ύψος:  107 εκ.
 27. Καρέκλα Διευθυντική Computech

  Διαστάσεις

  Μήκος: 63,5   Βάθος:  65   Ύψος:  120 εκ.
 28. Καρέκλα εργασίας Jungle

  Διαστάσεις

  Μήκος: 58   Βάθος:  52   Ύψος:  97 εκ.
 29. Καρέκλα εργασίας Amos

  Διαστάσεις

  Μήκος: 59   Βάθος:  62   Ύψος:  91 εκ.
 30. Καρέκλα διευθυντική Trani

  Διαστάσεις

  Μήκος: 67   Βάθος:  66   Ύψος:  115 εκ.
 31. Καρέκλα διευθυντική Seri

  Διαστάσεις

  Μήκος: 65   Βάθος:  66,5   Ύψος:  103 εκ.
 32. Καρέκλα γραφείου Noka

  Διαστάσεις

  Μήκος: 57,5   Βάθος:  54   Ύψος:  89 εκ.
 33. Καρέκλα διευθυντική Nela

  Διαστάσεις

  Μήκος: 60   Βάθος:  58   Ύψος:  100,5 εκ.
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.